Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat niet alleen uit het voeren van procedures, maar ook uit het adviseren en begeleiden van cliënten bij verschillende vragen op tal van rechtsgebieden.
Iedere zaak begint met een bespreking. Uw advocaat inventariseert dan uw vragen en/of problemen, controleert of er termijnen aan de orde zijn en geeft zo mogelijk een eerste advies over uw juridische positie, het verloop van een eventuele procedure, de risico’s en/of een plan van aanpak.

Hierbij worden behalve de juridische, ook de intermenselijke en financiële aspecten meegewogen, waarover u terdege wordt geïnformeerd.

Ervaring leert, dat uiteindelijk de inhoudelijke aanpak werkt, niet de formele. Het gaat om gefundeerde doortastendheid, niet om de marge. Alleen zo worden oplossingen bereikt en dat is ook de insteek van ons kantoor.

Onze dienstverlening wordt gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Markel International Nederland, Westerlaan 18 3016 CK Rotterdam. Er wordt een maximale dekking gegeven van € 500.000,00 per aanspraak. Het dekkingsgebied beslaat de Europese Unie en de EER-landen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Op onze dienstverlening zijn de Advocatenwet en gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse orde van Advocaten van toepassing. Deze regels kunnen hier gevonden worden.

Op de dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling van toepassing van de Geschillencommissie Advocatuur. Klik hier voor meer informatie.
Zie voor de klachten- en geschillenregeling ook onze algemene voorwaarden.