Tarieven

Advocatenkantoor Gijzen is werkzaam onder dekking van rechtsbijstandverzekeringen, maar ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand (‘toevoegingen’) zijdens de overheid. Of dit voor u van toepassing is, wordt vooraf vastgesteld.

Voor de hoogte van de tarieven op basis van gefinancierde rechtsbijstand zijdens de overheid, verwijzen wij u naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zal Advocatenkantoor Gijzen met u vooraf duidelijke afspraken maken.

Het kantoor is in principe werkzaam op basis van een uurtarief. In tegenstelling tot de gangbare advocatenkantoren stemmen wij dat tarief af op uw draagkracht overeenkomstig de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde wettelijke systematiek en de in de advocatuur geldende gedragsregels. Het komt erop neer dat wie minder financiële armslag heeft, ook minder hoeft te betalen. Welke tarieven dat zijn, ziet u in onderstaande tabel.

Ook is het mogelijk om vaste bedragen overeen te komen. Wij streven hierbij te komen tot een maatprijs, welke zoveel mogelijk bij uw situatie en de omvang van het probleem past. Bedenk evenwel, dat niet voor alles een maatprijs bestaat: dat hangt af van de aard van het probleem. Uw advocaat geeft gemotiveerd aan wanneer een maatprijs al dan niet mogelijk is.

De vastgestelde prijs voor een intakegesprek is gelijk aan de laagste eigen bijdrage welke door de Raad voor Rechtsbijstand op basis van de heersende regelgeving voor een reguliere toevoeging wordt gehanteerd.

In verband met de uit de wet voortvloeiende regels voor advocaten, is het niet toegestaan op basis van ‘no cure, no pay’ te werken. Hierop geldt een uitzondering voor incassozaken, waarvoor bijzondere tarieven gelden en waarover wij u graag uitgebreid informeren.